Blog-Titel
SEKUNDI

SEKUNDI

our partner in Belgium has moved

CMA is verhuisd !
Door onze continue groei, was het nodig voor Credit Management & Advice om te verhuizen naar
een groter complex. Vanuit Zonnegem maakten we de overstap naar Erembodegem .
In ons nagelnieuw gebouw zetten we maximaal in op comfort voor zowel onze werknemers als
voor onze klanten. We zorgden voor grote, ergonomische kantoren zodat onze medewerkers
in alle rust hun dossiers tot een goed einde kunnen brengen. In de comfortabele
vergaderzalen kunnen we samen met u op een aangename manier de strategie uitwerken.
Energieneutraal
Ook Credit Management & Advice wil actief z’n steentje bijdragen op weg naar een propere
planeet. We doen er alles aan om ons energieverbruik tot enkel het absoluut noodzakelijke te
voorzien en dus zo energiezuinig mogelijk te werken. Op het dak van ons kantoor liggen 73
zonnepanelen, deze wekken genoeg op om ons volledige gebouw te voorzien van elektriciteit.
Door de combinatie van spaarzaamheid en zonnepanelen kunnen we ons bedrijf met trots
energieneutraal noemen.​
Energie besparen en zonnepanelen leggen: dat klinkt heel simpel. We gaan echter verder dan
dat. We installeerden ook een energiemanager. Zo weten we perfect op welk moment onze
zonnepanelen veel energie opwekken. We benutten en organiseren die elektriciteit optimaal,
zodat er geen stroom verloren gaat en zodat we geen stroom van buitenaf moeten gebruiken.
Een voorbeeld? De laadpalen voor onze elektrische auto’s krijgen slechts voeding wanneer we
zelf genoeg energie opwekken. Tijdens de weekends stellen we onze laadinfrastructuur ter
beschikking van onze buren. Zo werken we ook nog een keer aan goed nabuurschap !
Dankzij al onze initiatieven kunnen we onszelf met trots energieneutraal noemen.
We mogen dan wel verhuisd zijn, bij CMA kan u blijven rekenen op dezelfde professionele
aanpak op maat .
Nieuwe adres
Driehoekstraat 18
9320 Erembodegem
Belgium
Vergeet ook niet ons adres aan te passen in uw administratie.

CMA has moved !
Due to our continuous growth, it was necessary for Credit Management & Advice to move to a
larger complex. From Zonnegem we moved to Erembodegem .
In our brand new building we put maximum effort in comfort for both our employees and our
customers. We provided large, ergonomic offices so that our employees can complete their files
in peace and quiet. In the comfortable meeting rooms we can work out the strategy together
with you in a pleasant way.
Energy neutral
Credit Management & Advice also wants to actively contribute to a cleaner planet. We do our
utmost to limit our energy consumption to what is absolutely necessary, and thus to work as
energy-efficiently as possible. There are 73 solar panels on the roof of our office, which generate
enough electricity to supply our entire building. With the combination of energy efficiency and
solar panels, we can proudly call our company energy-neutral.​
Saving energy and installing solar panels: that sounds very simple. But we go further than that.
We also installed an energy manager. This means we know exactly when our solar panels are
generating a lot of energy. We use and organise that electricity optimally, so that no power is lost
and we do not have to use power from outside. An example? The charging stations for our
electric cars are only supplied when we generate enough energy ourselves. At the weekends, we
make our charging infrastructure available to our neighbours. In this way, we are also working on
good neighbourly relations!
Thanks to all our initiatives, we can proudly call ourselves energy-neutral.
We may have moved, but at CMA you can still count on the same tailor-made professional
approach.
New Adress :
Driehoekstraat 18
9320 Erembodegem
Belgium
Please also remember to update our address in your records.

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
WhatsApp
Email