bankruptcies

Message from Poland in Polish and English

Polski rząd w ostatnich dwóch latach wprowadził wiele zmian w prawie chroniących dłużników i co za tym idzie utrudniających dochodzenie roszczeń wierzycielom. Główne zmiany dotyczą:

Read More »
bankruptcies

Message from Holland

The corona pandemic has caused less economic damage in the Netherlands than in many other European countries. This was partly due to the relatively loose

Read More »