Inkasso in der Schweiz

Veröffentlicht auf 23 Februar 2023

In de eerste plaats een belangrijk aspect voor incasso in Zwitserland: in tegenstelling tot veel andere landen in Europa is het in Zwitserland niet toegestaan aan de debiteur incassokosten in rekening te brengen; deze kosten moeten integraal door de schuldeiser worden voldaan.

Werkwijze Burg Inkasso AG:

Na ontvangst van een incassozaak zal het team van Burg Inkasso AG allereerst adres en verhaalspositie van de debiteur in kaart brengen; als de debiteur een bedrijf is zal een informatie bij het handelsregister worden genomen.

Vervolgens zal de debiteur een eerste betalingsverzoek ontvangen, in welk verzoek Burg Inkasso aangeeft dat de kwestie nu nationaal behandeld zal gaan worden.

Na 14 dagen volgt -bij geen reactie- de tweede sommatie.

In deze sommatie worden gerechtelijke stappen aangekondigd.

Als betaling uitblijft zal nog worden geprobeerd de debiteur via mail of telefoon te bereiken. 

Mocht dat lukken dan zal geprobeerd worden de kwestie met de debiteur te bespreken.

Zurück zur Liste