Blog

Retningslinjer for inkasso / inkasso i Østerrike:

Publisert på 21 september 2023

Disse retningslinjene er utarbeidet for å gi en oversikt over hvordan åpne/ubetalte internasjonale inkasso i Østerrike mot selskaper, men også privatpersoner/forbrukere, kan håndheves effektivt. Følgende kriterier må generelt overholdes Foreldelsesfrist for krav i Østerrike: Foreldelsesfristen i Østerrike, som gjelder alle krav som oppstår ved leveranser av varer, tjenester, utestående avdrag/livrenter av banklån, regelmessige betalinger, av […]

Les mer

Hvordan kan du få betaling for din internasjonale gjeld?

Publisert på 14 februar 2023 i Kontantstyring

En internasjonal fordring er en ubetalt faktura fra en utenlandsk debitor. Dette betyr at du må forholde deg til lover og regler som er forskjellige fra de i ditt eget land. Hvordan kan du sikre rask og effektiv inndrivelse av utenlandsgjeld ? Her er svarene fra vårt nettverk av innsamlingseksperter rundt om i verden. Finn […]

Les mer