Debt collection Guidelines in Turkey (EN/FR/DE/NL)

Published on 23 May 2022 in Cash management, Recovery Guidelines

Debt collection as a separate industry is a new concept in Turkey.  Until the 1990s, it has been only the law firms who were involved in collections with the notion of administrative follow-up (idari takip) by hiring young people who are not lawyers but capable of negotiations. With the development of debt purchase industry in Turkey for banking claims (B2C) during the 1990s, asset management companies started to build up their collection teams in the form of a call center by hiring people experienced in phone conversations. 

These two facts about the historical development of debt collection industry in Turkey, give the clue about the main characteristics. More precisely, debt collection industry has been shaped by threatening with legal action and also mass collection calls with standard transcripts. 

-------------------------------------

Le recouvrement de créances en Turquie 

En Turquie le recouvrement de créances est un concept relativement nouveau. Jusqu’au début des années 1990 seuls les cabinets d’avocats se chargeaient du recouvrement de créances. Ces cabinets ont engagé des jeunes sans diplôme de droit, spécialisés dans les négociations en matière de paiement et chargés du suivi administratif selon le concept turc de «  idari takip ».

Dans les années 1990 se sont développés en Turquie des activités liées au rachat de créances bancaires à l’encontre de particuliers. Les sociétés en charge de la gestion de ces actifs  ont alors commencé à constituer des services spécialisés dans le recouvrement de créances.

Elles ont mis en place des call-center en embauchant des gens spécialisés dans la négociation par téléphone.

Ces faits expliquent l’organisation actuelle des entreprises de recouvrement en Turquie.

Le recouvrement de créances turc a été façonné par la gestion des procédures contentieuses et par les appels téléphoniques de masse basés sur des scénarios standardisés.

----------------------------------

Inkasso in der Türkei

In der Turkey ist der Begriff Inkasso Unternehmen relativ neu.

Bis Anfang der neunziger Jahre waren die Anwälte die einzigen die sich mit Inkasso beschäftigt haben. Diese Kanzleien haben junge Leute angestellt die kein Jura absolviert hatten, welche aber in Zahlung Verhandlungen spezialisiert waren und die  die Forderungen administrativ überwacht haben unter dem türkischen Prinzip „ idari takip“.

In den neunziger Jahren hat sich in der Turkey das Geschäft mit der Forderung Ankäufe der schlechten Darlehen der Banken gegenüber Privatleute entwickelt. Diese Firmen haben dann spezialisierte Inkasso Abteilungen aufgebaut.

Es wurden call-center ins Leben gerufen mit Angestellte die in der Lage waren Verhandlungen telefonisch zu führen.

Diese Fakten erklären die heutige Organisation des Inkasso Geschäftes in der Turkey.

In der Turkey ist das Inkasso Geschäfts geprägt von den Gerichtsprozeduren und von Telefon Anrufe „ en masse „ nach festgeschriebenes Szenario.

--------------------------------------

Inkasso in Turkije

Incasso van openstaande vorderingen is in Turkije is een nieuwe bedrijfstak.

 Tot het begin van de 90er jaren waren het de advocaten die zich met incasso bezig hielden. Deze kantoren namen jonge mensen in dienst die geen juristen waren maar onderhandelingen konden voeren en de dossiers administratief bewaakten.

 Gedurende  de 90er jaren ontwikkelden zich ondernemingen die zich bezighielden met incasso van bankvorderingen op particulieren. Deze bedrijven richten grote callcentra in die mensen aannamen die gespecialiseerd waren in telefoongesprekken.

Deze twee feiten verklaren de huidige organisatie van incassobureaus in Turkije.

Om precies te zijn is de incasso industrie gevormd door het dreigen met gerechtelijke procedures en massa incasso telefoongesprekken met standaard script.

Back to list