EAPO (European Account Preservation Order) (EN/NL)

Published on 19 September 2016 in Cash management

Starting January 2017 the European Regulation “EAPO” will be effective in all member states of the European Union (excepted England and Denmark).

The EAPO facilitates cross-border debt recovery in civil and commercial matters and is a provisional measure through which the bank account of the debtor in another country than the creditor is seized.

 The procedure to get an EAPO will be very much like the one to get a European Payment Order, this is by filling in a form which is an annex to the regulation.

 The EAPO is given in a form which consists of 2 parts: A and B:

  • General info: data of parties involved, amount for which seizure can be done
  • Specific info such as: description of the case, motivation court, amount security, a term for starting  procedure.

 There are two types of creditors who can apply for a EAPO:

  • Creditor who already has a verdict
  • Creditor who has no verdict yet. This creditor will have to pay a deposit  as a security.    

In Holland, the notification of the Bank will be done by the bailiff.

EAPO (European Account Preservation Order / Europees bankbeslag)

Met ingang van Januari 2017 wordt de Europese verordening “EAPO” van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Engeland en Denemarken.

 De EAPO biedt de mogelijkheid  internationale vorderingen in burgerlijke en handelszaken te incasseren en is een conservatoire maatregel houdende beslaglegging op het tegoed van de bankrekening van een debiteur in een ander land dan dat van  de crediteur.

 De  procedure om een EAPO te verkrijgen lijkt veel op die van het Europese Betalingsbevel en bestaat uit het invullen van een daartoe bestemd formulier (annex verordening).

De EAPO wordt gegeven in  de vorm van een formulier dat uit 2 delen bestaat: A en B

  1. algemene informatie: naw gegevens van de betrokken partijen, bedrag waarvoor  beslag gelegd mag worden
  2. specifieke gegevens: beschrijving van de zaak,  motivering van de rechter, bedrag wat aan zekerheid gesteld met worden, termijn om de procedure te starten

Er zijn twee soorten crediteuren die een EAPO kunnen aanvragen:

 Crediteuren die al een vonnis tegen de debiteur hebben

  • Crediteuren die nog geen vonnis hebben, deze crediteuren zullen zekerheid moeten stellen

De instantie die voor de kennisgeving van de EAPO aan de  bankinstelling zorgt is in Nederland de gerechtsdeurwaarder.

Back to list