Velkojen perintä Suomessa

Teillä on kansainvälinen velka Suomessa ? Yrityksenä voit avata markkinoitasi muille yrityksille kansainvälisesti. Mutta jos he eivät maksa, rahojen takaisin saaminen on monimutkaisempaa. Tutustu nopeaan ja tehokkaaseen perintään Sekundi-verkoston avulla.

EUROOPPALAINEN PERINTÄ

Velkojen perintä Suomessa

Perintä on toimenpide jolla pyritään varmistamaan, että saat tehdystä työstäsi- tai tuotteestasi korvauksen. Perintätoimista on säädetty erillinen laki, joka koskee toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa vapaaehtoinen suoritus avoimeen saatavaan. Toimialalle on perintälaissa säädetty selkeät aikajanat perinnän etenemiselle ja kuluja koskevat enimmäismäärät muistutus- ja perintätoimille.

Vapaaehtoiseen suoritukseen tähtäävän kirjeperinnän päätyttyä voimme siirtää avoimen toimeksiannon suoraan oikeudelliseen perintään tuomion saamiseksi. Tuomion perusteella siirrämme saatavan ulosottoperintään.

Pyrimme auttamaan asiakkaitamme saamaan maksusuoritukset avoimille saatavilleen mahdollisimman nopeasti, samalla kun avointa saatavaa ja asiakasuhdetta vaalitaan. Tämän vuoksi olemme lisänneet prosessiin muutaman vaiheen, jotta loppuasiakas voi tiiviisti seurata saatavansa tilannetta ja saa tarvittaessa myös tukea takaisinmaksusuunnitelman laatimisessa. Pyrimme aina löytämään osapuolille sopivan ratkaisun. Tämän vuoksi käytämme kirjeperinnän lisäksi sovitusti myös tekstiviesti- ja puhelinperintää.

Muista periä velkasi kansainvälisesti

Kansainvälinen perintä yhteistyössä Sekundi-verkoston kanssa.

Kansainvälinen perintä on palvelu, jota tarjoamme sinulle silloin, kun velallinen asuu tai hänen kotipaikkansa on muussa maassa kuin sinun maassasi.

Hoitaa suhteita kansainvälisiin velallisiin

Autamme sinua kansainvälisessä saatavien perinnässä. Jos yrityksesi on lähettänyt laskuja ulkomaisille yrityksille tai yksityishenkilöille, Kravia voi auttaa saamaan perintätapauksen käsiteltäväksi kyseisessä maassa. Kravia itse toimii Norjassa ja Suomessa. Muualla maailmassa olemme osa kansainvälistä verkostoa, joille voimme välittää perintätapauksia hoidettavaksi.

Perintätoimien helpottamiseksi on tärkeää antaa asiakkaan ja avoimen saatavan ajankohtaiset tiedot (esim. oikea osoite, alkuperäinen lasku) ja vastata mahdollisimman nopeasti Kravialta tuleviin tiedusteluihin. Perintä on tehokas työkalu saatavan kotiuttamiseksi. Mitä nopeammin asia lähetetään Kravialle käsittelyyn ja saamme tarvittavat tiedot, sitä todennäköisemmin tapaus ratkeaa ja saamme kotiutettua saatavan.

Mitkä ovat perintään liittyvät kustannukset ja palkkiot?

Kravia siirtää perinnän kulut loppuasiakkaan kannettavaksi. Velalliselle aiheutuvien kulujen enimmäismäärät on määritelty laissa. Kansallisessa perinnässä velkoja kantaa perintäkuluille laskettavan arvonlisäveron.

Kansainvälisessä perinnässä noudatamme yhteistyöverkoston kanssa sovittua kulurakennetta. Oikeudellisen perinnän enimmäismäärät on myös määritelty kansallisella säädöksellä ja ne vaihtelevat 100 ja 250 euron välillä perittävän saatavan pääoman määrän mukaan.

Ajankohtaisia tilastoja perinnästä Suomessa

Automatisoidulla perinnällä nopeutamme kassan kiertoa ratkaisevalla tavalla. Ratkaisemme arviolta 80 % avoimista saatavista vapaaehtoisen perinnän muistutusvaiheessa. Automatiikkaan perustuva perintä on tehokas tapa hallinnoida avoimia saatavia. Mitä aikaisemmin asia lähetetään Kravialle käsittelyyn, sitä todennäköisemmin tapaus saadaan ratkaistua.

Onko sinulla maksamattomia velkoja toisessa maassa ja onko sinulla ongelmia niiden maksamisessa?

Usein kysytyt kysymykset

Miten laatia tehokas perintästrategia?

Kravian palvelussa voit valita täysin automaattisen perintäprosessin. Tämä tarkoittaa sitä, että Kravia käynnistää perintätoimet erääntyneille saataville automaattisesti. Kun kaikkia avoimia saatavia koskeva perintärosessi on automatisoitu, toimeksiantajan ei tarvitse käyttää aikaansa hyväksyntöihin tai muihin selvityksiin. Tämä tekee prosessista erittäin tehokkaan.

Miten tietoja voidaan käyttää keräysprosessien parantamiseen?

Perinnän toimenpidevalikoima ja ajallinen eteneminen on laissa tarkoin säädelty. Prosessien kehittämisen osalta on näin ollen ratkaisevaa käyttää olemassa olevaa toimialakohtaista tietoa ja valita oikea toimenpiteiltään automatisoitu eteneminen.

Miten voin mitata perintästrategioideni tehokkuutta?

Kravian asiakasportaalissa tiedot ja tilastot näkyvät kaikista päättyneistä ja meneillään olevissa perintätapauksista. Kehitystä ja onnistumisastetta on näin helppo seurata.

Miten voin automatisoida perintäprosesseja tehostaakseni niitä?

Kravia suosittelee täysin automatisoitua perintäprosessia. Tämä tarkoittaa sitä, että Kravia käynnistää automaattisesti erääntyneen saatavan muistutus- ja perintätoimet perintälain aikasäädösten mukaisesti. Kravia käsittelee perintäprosessin niin, että luotonantajan ei tarvitse käyttää aikaansa hyväksyntöihin tai muihin selvityksiin.

Miten voin hallita perintään liittyviä riskejä?

Merkitykseltään keskeistä on toimia ripeästi. Tärkeintä on, että avoimesta saatavasta saadaan oikeat tiedot (velallis- ja osoitetiedot sekä kopio alkuperäisestä laskusta) ja että kommunikaatio velkojan ja perintäyhtiön välillä on välitöntä. Perintä on tehokas työkalu. Mitä aikaisemmassa vaiheessa perintätoimet aloitetaan Kravialla, sitä todennäköisemmin tapaus ratkeaa ja saatavalle kirjautuu maksusuoritus.

OUR NETWORK

Connected countries