Inkasso i Finland

Har du utenlandsgjeld i Finland? Som bedrift kan du åpne markedet ditt for andre bedrifter internasjonalt. Men hvis de ikke betaler, blir det mer komplisert å få pengene tilbake. Oppdag rask og effektiv inkasso med Sekundi-nettverket.

EUROPEISK INKASSO

Inkasso i Finland

Inkasso er et tiltak for å sikre at du får betalt for arbeidet du har utført eller varene du har produsert. Det er en egen lov om inkasso, som omhandler tiltak for å sikre frivillig innbetaling av en restgjeld. For bransjen fastsetter inndrivingsloven klare tidslinjer for fremdriften av inndrivelsen og maksimale kostnadsrammer for purre- og inndrivelseshandlinger.

Etter avsluttet frivillig resultatbrevinnkreving kan vi overføre den åpne saken direkte til rettslig inkasso for dom. På grunnlag av dommen vil vi overføre kravet til vår tvangsfullbyrdelsesavdeling.

Vi bestreber oss på å hjelpe våre kunder med å få betaling av sin utestående gjeld så raskt som mulig, samtidig som vi fremmer den åpne gjelden og klientforholdet. For dette formål har vi lagt til noen få trinn i prosessen slik at sluttkunden kan følge nøye med på status for kravet sitt og også få støtte til å sette opp en nedbetalingsplan om nødvendig. Vi prøver alltid å finne en løsning som passer begge parter. Derfor bruker vi SMS og telefoninnhenting, i tillegg til brevhenting, som avtalt.

Sørg for å inndrive gjeld internasjonalt

Internasjonal inkasso i samarbeid med Sekundi-nettverket.

Internasjonal inkasso er en tjeneste vi tilbyr deg når personen som skylder deg penger er bosatt eller har sitt forretningskontor i et annet land enn ditt.

Håndtere relasjoner med internasjonale debitorer

Vi kan hjelpe deg med internasjonal inkasso. Dersom din bedrift har sendt fakturaer til utenlandske selskaper eller enkeltpersoner, kan Kravia hjelpe deg med å få behandlet inkassosaken i det landet. Kravia driver selv i Norge og Finland. I resten av verden er vi en del av et internasjonalt nettverk av selskaper som vi kan henvise inndrivelsessaker til.

For å lette inndrivingshandlingen er det viktig å gi oppdatert informasjon om klienten og det utestående kravet (f.eks. korrekt adresse, original faktura) og å svare så raskt som mulig på henvendelser fra Kravia. Inndrivelse er et effektivt verktøy for å inndrive et krav. Jo raskere saken sendes til Kravia for behandling og vi får nødvendig informasjon, jo større sannsynlighet er det for at vi løser saken og inndriver gjelden.

Hva er kostnadene og gebyrene knyttet til inkasso?

Kravia overfører kostnadene ved henting til sluttkunden. De maksimale kostnadene for skyldneren er fastsatt ved lov. Ved landsinnkreving bærer skyldneren merverdiavgiften av inkassokostnadene.

For internasjonal utvinning følger vi kostnadsstrukturen som er avtalt med vårt nettverk av partnere. Maksimumsbeløpene for rettslig inndrivelse er også fastsatt av nasjonal lovgivning og varierer mellom €100 og €250, avhengig av beløpet på hovedstolen som skal inndrives.

Aktuell statistikk om inkasso i Finland

Med automatisert inkasso gir vi et avgjørende bidrag til å få fart på kontantsyklusen. Det er anslått at vi løser 80 % av utestående gjeld på purrestadiet for frivillig inkasso. Automatisert inndrivelse er en effektiv måte å håndtere utestående gjeld. Jo tidligere en sak sendes til Kravia for behandling, jo større sannsynlighet er det for at den blir løst.

Har du utestående gjeld i et annet land, og har du problemer med å få den betalt?

ofte stilte spørsmål

Hvordan sette opp en effektiv inkassostrategi?

Kravia lar deg velge en helautomatisert innsamlingsprosess. Dette betyr at Kravia automatisk vil sette i gang inndrivelse av forfalt gjeld. Ved å automatisere inkassoprosessen for all utestående gjeld trenger ikke oppdragsgiver å bruke tid på godkjenninger eller andre avklaringer. Dette gjør prosessen svært effektiv.

Hvordan kan dataene brukes til å forbedre innsamlingsprosesser?

Omfanget og tidspunktet for innsamlingstiltak er strengt regulert av loven. Det er derfor avgjørende å bruke de eksisterende sektordataene og velge riktig automatisert rekkefølge av handlinger for å forbedre prosessene.

Hvordan kan jeg måle ytelsen til mine inkassostrategier?

Kravias kundeportal viser informasjon og statistikk om alle avsluttede og pågående inkassosaker. Dette gjør det enkelt å overvåke fremgang og suksessrater.

Hvordan kan jeg automatisere inkassoprosesser for å gjøre dem mer effektive?

Kravia anbefaler en helautomatisert inkassoprosess. Dette betyr at Kravia automatisk utløser purring og inndrivelse av forfalt gjeld i henhold til de frister som er fastsatt av inkassoloven. Kravia håndterer inkassoprosessen på en slik måte at kreditor slipper å bruke tid på godkjenninger eller andre avklaringer.

Hvordan kan jeg håndtere risikoen knyttet til inkasso?

Nøkkelen er å handle raskt. Det viktigste er å innhente riktig informasjon om utestående gjeld (debitor- og adresseopplysninger og kopi av original faktura) og sørge for at kommunikasjonen mellom kreditor og inkassobyrå er umiddelbar. Gjenoppretting er et kraftig verktøy. Jo tidligere gjenopprettingshandlingen igangsettes i Kravia, desto mer sannsynlig er det at saken blir løst og betaling vil bli registrert.