Cenotvorba

Jedna tarifa pre všetky pokryté krajiny

Sekundi má jeden tarif pre celú Európu, krajiny SNŠ, región NEMA, väčšinu krajín Afriky, Severnej Ameriky a časti Južnej Ameriky.

V týchto krajinách je sadzba založená na princípe "no cure no pay" a sadzba je 15 %.

Takže platíte len vtedy, keď sme úspešní, a potom zaplatíte 15 % nad inkasovanú sumu.

V ostatných krajinách, v ktorých vám môžeme pomôcť, vám môžeme predložiť ponuku hneď, ako nás požiadate o vymáhanie pohľadávky.

Zásada "no cure no pay" sa vzťahuje na cieľovú fázu spisu.

Ak sa budeme musieť obrátiť na súd, čo sa uskutoční až po súhlase klienta, budú s tým spojené náklady; tieto náklady budú transparentné a známe pred začatím súdneho konania.

Máte neuhradené pohľadávky v inej krajine a máte problémy s ich úhradou?

NAŠA SIEŤ

Zahrnuté krajiny