Prijsstelling

Eén tarief voor alle gedekte landen

Sekundi heeft één tarief voor heel Europa, de GOS-landen, de NEMA-regio, de meeste landen in Afrika, Noord-Amerika en delen van Zuid-Amerika.

In die landen is het tarief gebaseerd op een no cure no pay-principe en bedraagt het tarief 15%.

Dus u betaalt alleen als we succes hebben en dan betaalt u 15% over het geïnde bedrag.

In de andere landen waar wij u kunnen helpen, kunnen wij u een aanbod doen zodra u ons vraagt een schuld in te vorderen.

Het no cure no pay-beginsel is van toepassing op de minnelijk fase van het dossier.

Als we naar de rechter moeten, wat pas gebeurt als de klant toestemming geeft, zijn er kosten aan verbonden; deze kosten zullen transparant zijn en aan u bekend zijn voordat een gerechtelijke procedure begint.

Hebt u uitstaande schulden in een ander land en hebt u problemen om ze betaald te krijgen?