Cennik

Jedna taryfa dla wszystkich krajów objętych ubezpieczeniem

Sekundi ma jedną taryfę dla całej Europy, krajów WNP, regionu NEMA, większości krajów Afryki, Ameryki Północnej i części Ameryki Południowej.

W tych krajach taryfa oparta jest na zasadzie no cure no pay i wynosi 15%.

Tak więc płacisz tylko wtedy, gdy odnosimy sukces, a następnie płacisz 15% ponad kwotę wpłaconą.

W pozostałych krajach, w których możemy pomóc, możemy przedstawić Ci ofertę, gdy tylko zwrócisz się do nas o odzyskanie długu.

Zasada no cure no pay ma zastosowanie do fazy celowościowej akt.

Jeśli będziemy musieli iść na legalu, co nastąpi tylko po tym, jak klient da zgodę, będą koszty związane; Koszty te będą transpartant i znane do Ciebie przed rozpoczęciem procedury prawnej.

Czy masz zaległe długi w innym kraju i masz problemy z ich spłatą?

NASZA SIEĆ

Kraje objęte programem