Inkasso i Norge

Inkasso er den vanlige måten å sørge for at man får betalt for solgte varer og tjenester når kunden ikke betaler fakturaen. Myndighetene i Norge har tydelige regler for hvordan innkreving av forfalte fakturaer skal gjøres. Enkelt forklart så handler det om hvilke typer purringer som kan sendes til hvilke tidspunkt, og hvor mye kunden din eventuelt får i gebyr. Dette reguleres i inkassoloven.

Vi er opptatt av å hjelpe kundene våre med å få betalt så raskt som mulig, samtidig som den som skylder penger blir behandlet på en god måte. Derfor har vi lagt til noen ekstra steg i prosessen slik at sluttkunden får tett oppfølging, og hjelp til å lage nedbetalingsplan dersom det er behov for det. Vi bruker en kombinasjon av SMS og telefoni, og forsøker alltid å finne gode løsninger.

Hvordan sette opp en effektiv inkassostrategi?

Man kan velge en delvis eller fullstendig automatisk prosess. Det betyr at Kravia automatisk henter og starter innfordring på fakturaene som er klare for inkasso, og jobber videre med dem uten at kreditor trenger å bruke tid på godkjenninger og avklaringer. Dette gir en svært effektiv prosess.

Sørg for å inndrive gjeld internasjonalt

Internasjonal inkasso i samarbeid med Sekundi-nettverket.

Internasjonal inkasso er en tjeneste vi tilbyr deg når personen som skylder deg penger er bosatt eller har sitt forretningskontor i et annet land enn ditt.

Forholdet til internasjonale debitorer

Vi kan hjelpe deg med internasjonal inkasso. Dersom din bedrift har sendt faktura til utenlandske bedrifter eller privatpersoner, kan Kravia hjelpe med å få inkassosaken håndtert i det aktuelle landet. Kravia har selv virksomhet i Norge og Finland. For resten av verden er vi med i internasjonale nettverk som vi kan videresende saker til. 

For å fasilitere innfordring er det viktigste du gjør å gi riktig informasjon (e.g. riktig adresse, opprinnelig faktura) og svare så raskt som mulig å eventuelle henvendelser fra Kravia. Inkasso er ferskvare og jo tidligere saken sendes til Kravia og jo raskere avklaringer blir gjort, jo høyere sannsynlighet er det for at saken løses.

Aktuell statistikk om inkasso i Norge

Vi løser 80% av inkassosakene innen 90 dager. Inkasso er ferskvare og jo tidligere saken sendes, jo høyere sannsynlighet er det for at saken løses.

Ifølge en studie fra Allianz, "Commercial debt collection", er Norge en god betaler med en "Collection Complexity Score" på 37. Dette skyldes særlig norske selskapers betalingsatferd og domstolenes effektivitet når det gjelder å treffe raske avgjørelser. Å inndrive ubetalte regninger i Norge er nesten sikkert, spesielt hvis du bruker et spesialisert selskap som har nødvendig konsesjon og er kjent med gjeldende praksis.

Ofte stilte spørsmål om inkasso i Norge

Hvordan kan jeg automatisere inkassoprosesser for å gjøre dem mer effektive?

Kravia anbefaler en fullautomatisert inkassoprosess. Det betyr at Kravia automatisk henter og starter innfordring på fakturaene som er klare for inkasso, og jobber videre med dem uten at kreditor trenger å bruke tid på godkjenninger og avklaringer.

Hvordan kan jeg håndtere risikoen forbundet med inkasso?

Kravia håndterer risikoen for deg, det viktigste du gjør er å gi riktig infomasjon (e.g. riktig adresse, opprinnelig faktura) og svare så raskt som mulig å eventuelle henvendelser fra oss. Inkasso er ferskvare og jo tidligere saken sendes til Kravia og jo raskere avklaringer blir gjort, jo høyere sannsynlighet er det for at saken løses.

Har du utestående gjeld i et annet land, og har du problemer med å få den betalt?