Inkasso i Østerrike

Har du en ubetalt faktura i Østerrike? Finn ut om vår støtte til å samle gjeld i Østerrike for internasjonale selskaper.

Inkassoprosedyrer i Østerrike

I Østerrike gjennomføres tvangsfullbyrdelsen av et åpent krav som skyldneren i utgangspunktet ikke bestrider, i utgangspunktet rettslig ved hjelp av passende purringsteg (brev og telefonsamtaler med personlig kontakt med skyldneren).

Avhengig av situasjonen kan det også inngås delbetalingsavtaler med erkjennelse av kravet og gjenopplivning ved mislighold. Dersom dette ikke lykkes, dersom kunden ønsker det, igangsettes den rettslige påstanden av kravet med purring, som vanligvis fører til en rettslig bindende betalingsordre, som deretter håndheves med utførelsessteg for betaling.

Hvordan implementere en effektiv inkassostrategi i Østerrike?

Suksessen til encash ligger i sammenkoblingen av handlingene til advokatfirmaet knyttet til encash, noe som optimerer prosessene og dermed hastigheten og effektiviteten av håndhevelsen og øker gjenvinningsgraden for kravet betydelig.

Hvordan forholder du deg til østerrikske debitorer?

Med medlemskap i det internasjonale inkassonettverket Sekundi og dets lokale inkassopartnere i det respektive landet til den internasjonale debitor. Behandlingen skjer elektronisk via intranettet, inkludert et strengt rapporteringssystem og en enhetlig tariff.

Noen tall om temaet inkasso

Dersom den nasjonale eller internasjonale kundens åpne, ubestridte krav konsekvent forfølges, kan det forventes en innkrevingsgrad på gjennomsnittlig ca 79-80 % for krav som ikke er eldre enn 2 til maksimalt 3 år.

I B2B-sektoren avhenger det imidlertid også i stor grad av skyldnerens bransje, da det er en økt risiko for insolvens i enkelte bransjer, som kan være drevet av ulike faktorer som en pandemi (f.eks. Corona nylig) eller en krigersk. hendelse (f.eks. Ukraina-krigen).

På B2C-området kan innkrevingsevnen bli negativt påvirket av økende private insolvenser, som også er relatert til hendelsene nevnt ovenfor og har ført til høy inflasjon og dermed prisoppgang.

Samlet sett er imidlertid slike hendelser bare midlertidig avgjørende i ett til tre år for så å flate ut igjen.

Vanlige spørsmål om inkasso i Østerrike

Hvilke data kreves for å samle inn dine fordringer i Østerrike?

Jo mer fullstendige og oppdaterte data som finnes om skyldneren og som utleveres under innkrevingen av kravet eller kan innhentes raskt, desto raskere og mer effektiv blir innkrevingen av kravet og dermed også sjansen for full hhv. delvis inndrivelse av det utestående kravet.

Hva er gebyrene for inkasso i Østerrike?

Ved tvangsfullbyrdelse fra internasjonale kunder mot østerrikske debitorer påløper et enhetlig provisjonsgebyr for gjelden som innføres.

Ved rettslig tvangsfullbyrdelse av slike krav gjelder faste satser opp til et visst kravbeløp, ellers den lokale domstol og advokatsalærtariff.

I alle tilfeller er forutsetningen at kravet er ubestridt.

Hvorfor skal du betro oss dine internasjonale krav i Østerrike?

Takket være encashs 18 års erfaring på det lokale markedet i Østerrike og mer enn 37 års erfaring fra advokatfirmaet knyttet til encash, er det data som går langt tilbake og er basert på tusenvis av saker, som muliggjør svært presis statistikk om suksess eller utsiktene til suksess. I tillegg tilpasses inkassometodene, både i og utenriksrettslig, til den praktiske erfaringen som er høstet gjennom denne lange tidsperioden og de tallrike sakene som har ført av dette, og den utenrettslige og rettslige innkrevingen. av fordringer videreutvikles stadig.

Hvordan kan du automatisere din internasjonale inkasso med Sekundi?

Encash har i 11 år brukt inkassoprogramvare som stadig er videreutviklet av egen IT-avdeling og er optimalt tilpasset moderne krav.

Inkassoarbeidet, både uten- og rettslig, av advokatfirmaet tilknyttet encash, behandles også ved hjelp av topp moderne advokatprogramvare, som er koordinert med inkassoprogramvaren, og håndteringsfeil ved behandling av tilfeller er praktisk talt eliminert av en rekke sikkerhetskopier.

Overleverte saker mates inn via EDP samme dag som de mottas, behandles og første tiltak iverksettes. Et online filinspeksjonssystem for encash-kunder via encash-nettstedet gir også kundene 24/7 tilgang (passordbeskyttet).

Hva er risikoen ved internasjonal inkasso i Østerrike?

Ved ubestridte krav er det knapt noen risiko, med unntak av kontantutgifter og gebyrer (som er begrenset).

Dersom det viser seg at skyldneren bestrider kravet under inkassoprosessen, vil de neste trinnene bli diskutert med kunden (kreditor) eller internasjonal inkassopartner og vurderingen av eventuelle risikoer vil bli avklart med denne.

Hvem kan leie inn en tjenesteleverandør for å inndrive internasjonal gjeld?

Blant de faste kundene til encash og advokatfirmaet tilknyttet det er imidlertid mange innenlandske og utenlandske institusjoner og selskaper fra alle sektorer og sektorer, inkludert finanssektoren samt produksjons- og handelsselskaper fra de store sektorene av alle størrelser fra små og mellomstore bedrifter til store bedrifter eller organisasjoner.

Har du utestående gjeld i et annet land, og har du problemer med å få den betalt?