Inkasso i Europa

Send dine krav

Velg hvilket land du har utestående gjeld i, send dine forespørsler, og la oss ta oss av alt!

Bli informert

Vi holder deg orientert via Intranett 24/7 om enhver utvikling i kontoene dine og gir rapporter om fremdriften av inkasso på det språket du velger.

Gjenopprettingskostnader

En enhetlig prispolitikk i hele Europa er ikke så vanlig. Og tiden din er frigjort til bruk andre steder.

INTERNASJONAL INDRASJON

Inkasso i Europa

Når bedrifter opererer internasjonalt, kan det skje at en kundefaktura ikke blir betalt etter betalingsdatoen. Å inndrive beløpet kan være tidkrevende og kjedelig for en næringsdrivende, særlig hvis han eller hun ikke kjenner motpartens morsmål og de gjeldende reglene i landet.

En slik situasjon kan være kritisk for et selskap, særlig hvis det dreier seg om en stor faktura. Kontantstrømmen påvirkes, og på lang sikt kan situasjonen forverres. Du må handle raskt og effektivt for å inndrive gjelden din.

Inndriv dine europeiske fordringer

For å gjøre det mulig å inndrive dine internasjonale fordringer i alle europeiske land, har SEKUNDI-nettverket knyttet til seg en rekke lokale inkassobyråer. Dette betyr at vi kan kontakte en fagperson i det landet der fordringen din skal inndrives, uansett hvilket land det gjelder.

Vi tilbyr internasjonal inkasso for dine B2B- og B2C-kunder.

I de fleste tilfeller kan manglende betaling av en faktura håndteres ved å innlede en diskusjon med den berørte profesjonelle eller privatpersonen. Vårt mål er derfor å kontakte kunden din og diskutere situasjonen med dem for å forstå omstendighetene og situasjonen.

B2B innkreving av ubetalte fakturaer

Kunden din er et selskap i et europeisk land. De vanligste tilfellene av manglende betaling :

 • Misforståelse
 • Tvist om produktet eller fakturaen
 • Økonomiske vanskeligheter
 • Dårlig bedriftsledelse
 • Endring av adresse eller bankdetaljer

B2C inkasso

Kunden din er en privatperson med adresse i et europeisk land. De vanligste tilfellene av manglende betaling:

 • Misforståelse
 • Tvist om produktet eller fakturaen
 • Økonomiske vanskeligheter
 • Glemsomhet og uaktsomhet
 • Endring av adresse eller bankdetaljer
 • Dårlig tro

Utfordringer med forsinket betaling for bedrifter

Ekstra rentekostnader

Spenn på
kontantstrøm

Tap av
inntekt

Forhindre
innovasjon

Fører til
oppsigelser

True mot
bedriftens overlevelse

Forhindre
forretningsvekst

Bremset ned
rekrutteringen

Verktøy for inndriving av europeiske fordringer

Med vårt kontor i landet der gjelden din forfaller, kan vi gjennomføre ulike typer prosedyrer for å få betaling av fakturaen din. Hvert byrå er helt selvstendig i sine purremetoder, avhengig av skikker og regler som gjelder i landet.

Som hovedregel vil byråene bruke de ulike teknologiene de har til rådighet. Deres mål er først og fremst å forstå årsakene til den ubetalte gjelden og avhjelpe situasjonen så raskt som mulig.

Bestemmelser i europeisk lovgivning

Når det gjelder gjeld i Europa (unntatt Danmark) til et europeisk land, finnes det en egen bestemmelse i EU-retten: det europeiske betalingspålegget. Dette utstedes av en europeisk dommer for ubestridte fordringer som fakturaer eller gjeldsbrev. Denne forenklede prosedyren bidrar til å inndrive gjelden din dersom purringene ikke fører fram.

Denne prosedyren betraktes som en domstolsprosedyre. Den er helt gratis for søkeren.

Tall for innkreving av gjeld i Europa

Ifølge Observatory of payment terms in Europe var andelen selskaper som betalte leverandørene sine mer enn én måned for sent, 9,1 % ved utgangen av 2021. Ifølge undersøkelsen betaler europeiske selskaper i gjennomsnitt 13,6 dager for sent. Det bør bemerkes at dette tallet inkluderer betalinger uten forsinkelse, noe som reduserer gjennomsnittlig antall forsinkelsesdager.

Det er viktig å merke seg at Allianz' studie om kompleksiteten ved inndriving av gjeld viste at det er lettere å inndrive gjeld i Europa enn i de fleste andre land. Dette er imidlertid bare mulig hvis kreditorene tar de nødvendige skritt for å inndrive sine ubetalte regninger.

Har du utestående gjeld i et annet land, og har du problemer med å få den betalt?