Sekundi : Windykacja należności na całym świecie

MIĘDZYNARODOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności na całym świecie

Opierając się na wielu wieloletnich doświadczeniach, nasi lokalni eksperci gwarantują skuteczną windykację Państwa należności. Sekundi może zaoferować windykację polubowną, jak również windykację sporną na drodze sądowej.

Sekundi stawia sobie za punkt honoru uczciwe traktowanie dłużników, nawet jeśli sami nie wywiązali się z płatności faktur, aby nie narażać na szwank relacji handlowych, które pielęgnuje się z klientami.

Windykacja B2B niezapłaconych faktur

W przypadku długów zaliczanych do kategorii Business-to-Business,

Należy pamiętać o dwóch zasadniczych kwestiach: szybkim, natychmiastowym podejściu i uwzględnieniu specyficznych wymagań Państwa firmy.

Mimo, że koncentrujemy się na odzyskaniu Państwa należności, nigdy nie porzucamy zasad szacunku i etyki, co pozwala Państwu na kontynuowanie relacji handlowych z dłużnikiem. Dlatego wiele firm, niezależnie od ich wielkości, powierza nam zarządzanie wierzytelnościami handlowymi i windykację niezapłaconych faktur.

Twoje zalety :
  • Zarządzanie należnościami klientów zgodnie z potrzebami sektora biznesowego
  • Zdrowy przepływ środków pieniężnych
  • Wysoki wskaźnik zbiórki
  • Znajomość zwyczajów i obyczajów poszczególnych krajów
  • Profesjonalizm przez cały czas, w każdych okolicznościach

Windykacja B2C

Spadająca siła nabywcza i rosnąca liczba złych płatników to dwa zjawiska definiujące nasze czasy.

W obszarze B2C firmy muszą więc radzić sobie z coraz późniejszymi płatnościami, z coraz większymi zobowiązaniami klientów i z każdym poważniejszym brakiem płatności. W trudnym kontekście ekonomicznym i coraz ostrzejszej konkurencji, w zarządzaniu wierzytelnościami kluczowe jest, aby wszelkie procesy windykacyjne były szybkie i skuteczne, a informacje o wypłacalności klienta aktualne.

Aby skutecznie zarządzać należnościami klientów, muszą wystąpić dwa czynniki: skuteczne narzędzia i ludzie, którzy wiedzą, jak je wykorzystać z profesjonalizmem i zręcznością.

Nasza specjalizacja gwarantuje szybką windykację, a tym samym obniżenie zadłużenia. Tym bardziej, gdy dług jest oflagowany szybko, bez zwłoki.

Od zlokalizowania adresu, poprzez przeprowadzenie dochodzenia online w sprawie wypłacalności i wywiadu handlowego, aż po windykację polubowną i sporną: możemy dostarczyć Ci informacji i usług, których potrzebujesz, aby zwiększyć ogólną wydajność i spróbować zapobiec zaległościom w płatnościach. Jesteśmy kompetentnym partnerem, jeśli chodzi o rozwiązania w zakresie windykacji i oceny wypłacalności w sektorze B2C.

Twoje zalety :

  • Zdrowy przepływ środków pieniężnych
  • Wysoki wskaźnik zbiórki
  • Znajomość zwyczajów i obyczajów poszczególnych krajów
  • Profesjonalizm przez cały czas, w każdych okolicznościach

Czy masz zaległe długi w innym kraju i masz problemy z ich spłatą?

NASZA SIEĆ

Kraje objęte programem