Windykacja należności w Polska

Masz dług międzynarodowy w polskiej firmie? Poznaj szybką i skuteczną windykację w Polska z siecią Sekundi.

Jakie są odpowiednie procedury prawne w celu odzyskania zaległych długów?

Podstawowym narzędziem prawnym jest pozew o zapłatę w celu uzyskania tytułu wykonawczego niezbędnego do wszczęcia postępowania  egzekucyjnego, które w Polska realizowane jest przez komorników sądowych. W przypadku w którym dłużnik jest właścicielem nieruchomości możliwe jest wpisanie hipoteki przymusowej.

Możliwe jest także złożenie wniosku o upadłość dłużnika lub zakaz prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorstw). Rzadziej stosowanym lecz w niektórych sprawa niezbędnym jest zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i w przypadku postawieniu zarzutów prowadzenia procesu w sądzie karnym.

Opracować skuteczną strategię windykacyjną

Skuteczna strategia windykacyjna powinna uwzględniać specyfikę dłużnika: wynikającą co najmniej z branży w której operuje, jego wielkości, formy prawnej oraz rynku na którym działa. Oczywiście im więcej cech dłużnika jest znanych tym lepiej można dopasować odpowiednią strategię windykacyjną.

Posługując się przykładem: w przypadku podmiotu kooperującego z instytucjami publicznymi i biorącego udział w przetargach samo zagrożenie wpisem do bazy nierzetelnych podmiotów (Biura Informacji Gospodarczej) może być jednym z etapów windykacji i to nawet skutecznym natomiast nie ma on sensu w przypadku podmiotu oferującego swoje usługi odbiorcom detalicznym i kupującego materiały i narzędzia w większości za gotówkę.

Jak widać im więcej wiadomo o dłużniku - tym skuteczniej można działać.

Zarządzanie relacjami z dłużnikami zagranicznymi

Polscy dłużnicy zobowiązani do zapłaty wobec zagranicznych podmiotów często cechują się brakiem kontaktu. W większości spraw gdzie przeprowadzone były czynności  terenowe pod adresem dłużnika dały ustalenie danych kontaktowych.

W przypadku dłużników z którymi jest kontakt sposób ratalnego spłacenia długu jest w większości przypadków optymalnym rozwiązaniem ponieważ nie generuje dla wierzyciela kosztów związanych np z postępowaniem sądowym czy egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi.

Aktualne statystyki dotyczące windykacji w Polska

Windykację w Polska prowadzą bardzo różne podmioty od bardzo dużych do bardzo małych, a dodatkowo kancelarie prawne. Rynek jest nieuregulowany i w związku z tym brak jest wiarygodnych statystyk dotyczących windykacji.

Typowe profile i rodzaje klientów windykacyjnych

Obsługujemy klientów z najróżniejszych branż:

  • np usługi budowlane, instalatorskie, doradcze, transportowe
  • sprzedaż materiałów budowlanych, przemysłowych i rolnych
  • produkcja materiałów i urządzeń dla gospodarstw domowych i przemysłu
  • najem powierzchni mieszkaniowych i handlowych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące windykacji w Polska

Jakie są koszty i opłaty związane z windykacją?

Większość spraw zrealizowanych polubownie oparta jest tylko na prowizji od sukcesu. Obsługa spraw znacząco przeterminowanych, skomplikowanych, zakończonych bezskuteczną egzekucją z dłużnika może być związana z dodatkowymi kosztami np specjalistycznych analiz.

Koszty związane z postępowaniem sądowym to przede wszystkim koszty opłaty od pozwu wnoszonej do sądu. Koszty standardowej obsługi prawnej wynikają wprost z zawartej umowy zlecenia windykacji, a inne wydatki są każdorazowo konsultowane z klientem.

W jaki sposób można wykorzystać dane do usprawnienia procesów windykacji?

Analizując m.in przeterminowanie sprawy, rodzaj dłużnika, typ długu i jego kwotę, informację czy była wcześniej windykacja, lokalizację dłużnika oraz sposób udokumentowania wierzytelności można sprawy grupować i stosować w ich obrębie tylko te narzędzia, które mogą dać wymierny efekt bez ponoszenia kosztów na czynności z góry skazane w danej sprawie na niepowodzenie.

Jak mogę mierzyć skuteczność moich strategii windykacyjnych?

Porównanie skuteczności windykacji przed i po wdrożeniu zmian z uwzględnieniem kosztu zmian ukaże wynik oceniający skuteczność danej strategii windykacji.

Jak zautomatyzować procesy windykacyjne, aby były bardziej wydajne?

W przypadku masowej windykacji B2C przemyślane, zautomatyzowane procesy windykacyjne w większości przypadków przyniosą efekt pozytywny. Automatyzacja w sprawa B2B o dużych wolumenach może być bardzo szkodliwa. Duża część takich przypadków wymaga indywidualnego spojrzenia.

Jak zarządzać ryzykiem związanym z należnościami?

Oprócz kontroli wewnętrznej, która pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z aktami, potrzebny jest kompetentny personel, stałe monitorowanie zmian w przepisach oraz dostosowanie odpowiednich narzędzi prawnych i windykacyjnych.

Czy masz zaległe długi w innym kraju i masz problemy z ich spłatą?

NASZA SIEĆ

Kraje objęte programem