Sekundi : Incasso wereldwijd

INTERNATIONALE SCHULDINNING

Incasso wereldwijd

Steunend op jarenlange ervaring garanderen onze lokale experts een efficiënte inning van uw schuldvorderingen. Sekundi kan zowel minnelijke als gerechtelijke incasso's aanbieden.

Sekundi maakt er een erezaak van om debiteuren eerlijk te behandelen, ook als zij zelf de betaling van facturen niet nakomen, om de commerciële relatie die u met uw klanten opbouwt niet in gevaar te brengen.

B2B-inning van onbetaalde facturen

Voor openstaande vorderingen die vallen onder Business-to-Business,

Twee essentiële punten moeten in gedachten worden gehouden: een snelle en onmiddellijke aanpak en rekening houden met de specifieke eisen van uw onderneming.

Hoewel wij ons richten op het innen van uw vordering, laten wij onze principes van respect en ethiek nooit varen, zodat u uw commerciële relatie met de debiteur kunt voortzetten. Daarom vertrouwen veel bedrijven, ongeacht hun omvang, het beheer van hun commerciële schuldvorderingen en de inning van hun onbetaalde facturen aan ons toe.

Uw voordelen:
  • Beheer van klantenvorderingen in overeenstemming met de behoeften van uw bedrijfssector
  • Gezonde kasstroom
  • Hoog inningspercentage
  • Kennis van de gewoonten en gebruiken van elk land
  • Professionaliteit te allen tijde en onder alle omstandigheden

B2C incasso

Dalende koopkracht en een toenemend aantal slechte betalers zijn twee van de bepalende verschijnselen van onze tijd.

Op het gebied van B2C hebben bedrijven dus te maken met steeds latere betalingen, met steeds grotere verplichtingen van klanten en met steeds ernstiger wanbetalingen. Wanneer de economische context moeilijk is en de concurrentie steeds scherper wordt, is het bij schuldbeheer van vitaal belang dat eventuele incassoprocessen snel en doeltreffend verlopen en dat de informatie over de solvabiliteit van de klant up-to-date is.

Voor een succesvol debiteurenbeheer moeten twee factoren samenkomen: doeltreffende instrumenten en mensen die ze professioneel en handig weten te gebruiken.

Onze specialisatie garandeert een snelle incasso en dus een lagere vorderingen. Des te meer wanneer de openstaande vorderingen snel en zonder vertraging wordt gesignaleerd.

Van het lokaliseren van het adres, het online onderzoek naar solvabiliteit en commerciële inlichtingen, tot minnelijke en betwiste invordering: wij kunnen u de informatie en diensten leveren die u nodig hebt om de algemene prestaties te verhogen en wanbetalingen proberen te voorkomen. Wij zijn uw deskundige aanspreekpunt als het gaat om incasso-oplossingen en solvabiliteitsbeoordelingen in de B2C-sector.

Uw voordelen:

  • Gezonde kasstroom
  • Hoog inningspercentage
  • Kennis van de gewoonten en gebruiken van elk land
  • Professionaliteit te allen tijde en onder alle omstandigheden

Hebt u uitstaande schulden in een ander land en hebt u problemen om ze betaald te krijgen?