Incasso in Europa

Stuur uw vorderingen

Kies het land van uw openstaande vorderingen, stuur uw vorderingen, en laat ons alles doen!

Op de hoogte blijven

Wij houden u via intranet 24/7 op de hoogte van alle ontwikkelingen in uw rekeningen en verstrekken rapporten over de voortgang van de incasso's in de taal van uw keuze.

Invorderingskosten

Een uniform prijsbeleid in heel Europa is niet zo gebruikelijk. En uw tijd komt vrij om elders te gebruiken.

INTERNATIONALE SCHULDINNING

Incasso in Europa

Wanneer bedrijven internationaal opereren, kan het gebeuren dat een factuur van een klant na de betaaldatum niet wordt betaald. Het terugvorderen van het bedrag kan voor een professional tijdrovend en vervelend zijn, vooral als hij of zij de moedertaal van de andere partij en de in het land geldende regels niet kent.

Een situatie als deze kan kritiek zijn voor een bedrijf, vooral in het geval van een grote factuur. De cashflow wordt aangetast en op lange termijn kan de situatie verslechteren. U moet snel en doeltreffend handelen om uw schuld te innen.

Uw Europese vorderingen innen

Om de inning van uw internationale vorderingen in alle Europese landen mogelijk te maken, heeft het SEKUNDI-netwerk zich omringd met talrijke lokale incassobureaus. Dit betekent dat we contact kunnen opnemen met een professional in het land waar uw vordering moet worden geïnd, ongeacht het land.

Wij bieden internationale incasso voor uw B2B en B2C klanten

In de meeste gevallen kan de niet-betaling van een factuur worden aangepakt door een gesprek aan te gaan met de betrokken beroeps- of privépersoon. Ons doel is dan ook om contact op te nemen met uw cliënt en de situatie met hem te bespreken om de omstandigheden en de situatie te begrijpen.

B2B-inning van onbetaalde facturen

Uw klant is een bedrijf gevestigd in een Europees land. De meest voorkomende gevallen van niet-betaling :

 • Misverstand
 • Geschil over het product of de factuur
 • Financiële moeilijkheden
 • Slechte bedrijfsvoering
 • Verandering van adres of bankgegevens

B2C incasso

Uw klant is een particulier met een adres in een Europees land. De meest voorkomende gevallen van niet-betaling :

 • Misverstand
 • Geschil over het product of de factuur
 • Financiële moeilijkheden
 • Vergeetachtigheid en nalatigheid
 • Verandering van adres of bankgegevens
 • Slechte trouw

Uitdagingen inzake betalingsachterstand voor bedrijven

Extra rentekosten

Spanning op
kasstroom

Verlies van
inkomen

Voorkom
innovatie

Leidend tot
ontslagen

Bedreiging van
bedrijfsoverleving

Voorkom
bedrijfsgroei

Vertraagd
de aanwerving

Invorderingsinstrumenten voor Europese vorderingen

Met ons kantoor in het land waar uw schuld verschuldigd is, kunnen wij verschillende soorten procedures uitvoeren om de betaling van uw factuur te verkrijgen. Elk bureau is volledig autonoom in zijn aanmaningsmethoden, afhankelijk van de gebruiken en regels die in het land gelden.

In het algemeen zullen de bureaus gebruik maken van de verschillende technologieën waarover zij beschikken. Hun doel is eerst en vooral inzicht te krijgen in de redenen die tot de onbetaalde schuld hebben geleid en de situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

Regelgeving van Europees recht

In het geval van schulden in Europa (met uitzondering van Denemarken) voor een Europees land voorziet het Europees recht in een specifieke bepaling: het Europees betalingsbevel. Dit wordt afgegeven door een Europese rechter voor onbetwistbare schulden zoals facturen of IOU's Deze vereenvoudigde procedure helpt om uw schuld te innen bij vergeefse aanmaningen.

Deze procedure wordt beschouwd als een gerechtelijke procedure. Ze is volledig gratis voor de aanvrager.

Incassocijfers in Europa

Volgens het Observatorium van betalingstermijnen in Europa bedroeg eind 2021 het percentage bedrijven dat hun leveranciers meer dan een maand te laat betaalde 9,1%. Volgens de studie betalen Europese bedrijven gemiddeld 13,6 dagen te laat. Er zij op gewezen dat dit cijfer ook betalingen zonder vertraging omvat, wat het gemiddelde aantal dagen te laat vermindert.

Het is belangrijk op te merken dat uit de studie van Allianz over de complexiteit van schuldinning is gebleken dat het in Europa gemakkelijker is om schulden te innen dan in de meeste andere landen. Dit is echter alleen mogelijk als schuldeisers de nodige stappen ondernemen om hun onbetaalde rekeningen te innen.

Hebt u uitstaande schulden in een ander land en hebt u problemen om ze betaald te krijgen?