Incasso in Oman

Je hebt een internationale schuld in een internationaal bedrijf? Als bedrijf kunt u uw markt internationaal openstellen voor andere bedrijven. As a company, you can open your market to other companies internationally. Ontdek snelle en efficiënte incasso met het Sekundi-netwerk.

INTERNATIONALE SCHULDINNING

Incasso wereldwijd

Steunend op jarenlange ervaring garanderen onze lokale experts een efficiënte inning van uw schuldvorderingen. Sekundi kan zowel minnelijke als gerechtelijke incasso's aanbieden.

Sekundi maakt er een erezaak van om debiteuren eerlijk te behandelen, ook als zij zelf de betaling van facturen niet nakomen, om de commerciële relatie die u met uw klanten opbouwt niet in gevaar te brengen.

Zorg ervoor dat u uw vorderingen internationaal invordert

Internationale incasso in samenwerking met het Sekundi-netwerk.

Internationale incasso is een dienst die wij u aanbieden wanneer de persoon die u geld schuldig is in een ander land woont of gevestigd is dan het uwe.

Eén tarief voor alle gedekte landen

Sekundi heeft één tarief voor heel Europa, de GOS-landen, de NEMA-regio, de meeste landen in Afrika, Noord-Amerika en delen van Zuid-Amerika.

In die landen is het tarief gebaseerd op een no cure no pay-principe en bedraagt het tarief 15%.

Je betaalt dus alleen als we succes hebben en dan betaal je 15% over het geïncasseerde bedrag.

In de andere landen waar wij u kunnen helpen, kunnen wij u een aanbod doen zodra u ons vraagt een schuld in te vorderen.

Het no cure no pay-beginsel is van toepassing op de doelgerichte fase van het dossier.

Als we naar de rechter moeten, wat pas gebeurt als de klant toestemming geeft, zijn er kosten aan verbonden; deze kosten zullen transparant zijn en aan u bekend zijn voordat een gerechtelijke procedure begint.

Gebruik van het internationale Sekundi-netwerk

Benadering

Onze aanpak bestaat erin om vanuit uw land te handelen met een werknemer of een dienstverlener die de taal van het betrokken land vloeiend spreekt.

Voordelen

U hebt een gesprekspartner in uw land met wie u communiceert en deze is verantwoordelijk voor het doorgeven van uw dossier bij ontvangst aan zijn lokale partner die volgens de gebruiken en regels van het betrokken land zal handelen om de betaling van uw factuur te verkrijgen.

Doelstelling

Een wereldwijd netwerk opzetten met een sterke zakenpartner in elk land om een optimale behandeling van zaken op lokaal niveau te garanderen met de respectieve steun van inlichtingen die specifiek zijn voor elk land.

Hebt u uitstaande schulden in een ander land en hebt u problemen om ze betaald te krijgen?