Incasso in Spanje

Heeft u onbetaalde facturen in Spanje? Zoekt u een partner om u te helpen? Lees meer over de ondersteuning van onze gespecialiseerde incassopartner in Spanje.

Juridische procedures om uitstaande schulden in Spanje te innen

Er zijn twee manieren om een schuld op te eisen, die elkaar niet uitsluiten: de buitengerechtelijke of minnelijke weg en de gerechtelijke weg.

  1. Buitengerechtelijk: Het is altijd raadzaam om contact op te nemen met de schuldenaar alvorens een gerechtelijke vordering in te dienen om te proberen tot een overeenkomst te komen.
  2. Gerechtelijk: Als de onderhandelingen mislukken, is het raadzaam de vordering te laten escaleren naar het gerechtelijk niveau. In Spanje zijn er twee soorten gerechtelijke procedures om schulden op te eisen:
    • Procedure tot betaling: Dit is een summiere procedure en wordt gebruikt om onbetaalde bedragen op te eisen.
    • Gewone rechtszaak.

In ieder geval is het ideaal om de reden van niet-betaling te achterhalen. Soms kan niet-betaling het gevolg zijn van een gebrek aan liquiditeit van de schuldenaar. Op andere momenten kan het gewoon een kwestie van passiviteit zijn. Onze ervaring is dat beide situaties verschillend moeten worden aangepakt, hetgeen in het volgende punt wordt besproken.

Hoe een doeltreffende incassostrategie opstellen?

Allereerst is het essentieel om te bepalen met wat voor soort schuldenaar we te maken hebben:

  • Debiteuren die gewoon niet attent zijn op de looptijd, maar wel bereid en liquide zijn.
  • Schuldenaren die de liquiditeit hebben om te betalen, maar dat niet doen omdat er een geschil is met de schuldeiser, dat betrekking kan hebben op de gehele of gedeeltelijke schuld.
  • Debiteuren die niet betalen omdat ze dat niet willen.
  • Debiteuren die willen betalen maar dat niet kunnen wegens gebrek aan liquiditeit.

De aanpak van elk van deze debiteuren is verschillend.

Bij opzettelijke schuldenaars die niet willen betalen, is de meest efficiënte aanpak dus het indienen van een gerechtelijke vordering, aangezien het zeer moeilijk zal zijn om tot een minnelijke schikking te komen.

Bij alle andere schuldenaars daarentegen kan een minnelijke schikking de meest doeltreffende, snelste en toereikende manier zijn om de schuld te regelen.

Beheer van de betrekkingen met internationale debiteuren

In deze gevallen is het ideaal om contact op te nemen met een advocatenkantoor dat deel uitmaakt van een internationaal netwerk van schuldvorderingen, zoals GIMÉNEZ-SALINAS ABOGADOS.

Sekundi beschikt over een intranet waarmee we het internationale incassoproces in real time kunnen controleren, coördineren met onze lokale partner en elke fase van het proces rechtstreeks volgen. Zo kunnen we de klant altijd op de hoogte houden.

Dit internationale systeem voor het beheer van schuldvorderingen zorgt voor een optimaal beheer van internationale dossiers via één vertrouwde partner die gespecialiseerd is in de lokale markt, met alle beschikbare instrumenten voor bedrijfsinformatie en een netwerk van zeer betrouwbare lokale partners.

Actuele statistieken over incasso in Spanje

De bedrijfsschuld steeg in 2022 met 18,5 miljard euro tot 79,8% van het bbp in het vierde kwartaal, terwijl de schuld van de huishoudens in het vierde kwartaal met 3,7 miljard euro toenam tot 58,4% van het bbp.

Het bruto financieel vermogen van de huishoudens is het afgelopen jaar met 7% gestegen tot 223,7% van het BBP.

Noodzakelijk document om de inningsprocessen te verbeteren

Voorafgaande informatie is essentieel in het kader van de invordering van schuldvorderingen.

Hoe meer informatie over de debiteur en de reden van niet-betaling, hoe gemakkelijker het zal zijn om de strategie te ontwikkelen en aan te passen, en bijgevolg hoe beter de kansen om de schuld te innen.

Veelgestelde vragen over incasso in Spanje

Wat zijn de kosten en vergoedingen in verband met incasso?

Onze vergoedingen voor buitengerechtelijke incassodiensten zijn een succesvergoeding, in de vorm van een percentage van de teruggevorderde bedragen.

Bovendien hanteren wij een uniform prijsbeleid voor al onze klanten, ongeacht het land waar de schuldvordering plaatsvindt.

Voor invorderingsdiensten in de gerechtelijke fase worden vaste honoraria in rekening gebracht, waarvan het bedrag door de cliënt wordt teruggevorderd in geval van een succesvolle vordering en een kostenveroordeling.

Hoe incassoprocessen automatiseren om ze efficiënter te maken?

De implementatie van specifieke software en mechanismen voor de certificering van mededelingen en online-inhoud, zoals die welke bij Gimenez-Salinas worden gebruikt, maken het mogelijk het proces te versnellen en het antwoord van de schuldenaar in real time te ontvangen.

Hebt u uitstaande schulden in een ander land en hebt u problemen om ze betaald te krijgen?