Incasso in Zuid-Amerika

Stuur uw vorderingen

Kies het land van uw openstaande vorderingen, stuur uw vorderingen, en laat ons alles doen!

Op de hoogte blijven

Wij houden u via intranet 24/7 op de hoogte van alle ontwikkelingen in uw rekeningen en verstrekken rapporten over de voortgang van de incasso's in de taal van uw keuze.

Invorderingskosten

Een uniform prijsbeleid in heel Europa is niet zo gebruikelijk. En uw tijd komt vrij om elders te gebruiken.

ONS NETWERK

Geef een land aan

INTERNATIONALE SCHULDINNING

Incasso wereldwijd

Steunend op jarenlange ervaring garanderen onze lokale experts een efficiënte inning van uw schuldvorderingen. Sekundi kan zowel minnelijke als gerechtelijke incasso's aanbieden.

Sekundi maakt er een erezaak van om debiteuren eerlijk te behandelen, ook als zij zelf de betaling van facturen niet nakomen, om de commerciële relatie die u met uw klanten opbouwt niet in gevaar te brengen.

B2B-inning van onbetaalde facturen

Uw voordelen:

  • Beheer van klantenvorderingen in overeenstemming met de behoeften van uw bedrijfssector
  • Gezonde kasstroom
  • Hoog inningspercentage
  • Kennis van de gewoonten en gebruiken van elk land
  • Professionaliteit te allen tijde en onder alle omstandigheden

B2C incasso

Uw voordelen:

  • Gezonde kasstroom
  • Hoog inningspercentage
  • Kennis van de gewoonten en gebruiken van elk land
  • Professionaliteit te allen tijde en onder alle omstandigheden

Gebruik van het internationale Sekundi-netwerk in Noord-Amerika

Benadering

Onze aanpak bestaat erin om vanuit uw land te handelen met een werknemer of een dienstverlener die de taal van het betrokken land vloeiend spreekt.

Voordelen

U hebt een gesprekspartner in uw land met wie u communiceert en deze is verantwoordelijk voor het doorgeven van uw dossier bij ontvangst aan zijn lokale partner die volgens de gebruiken en regels van het betrokken land zal handelen om de betaling van uw factuur te verkrijgen.

Doelstelling

Een wereldwijd netwerk opzetten met een sterke zakenpartner in elk land om een optimale behandeling van zaken op lokaal niveau te garanderen met de respectieve steun van inlichtingen die specifiek zijn voor elk land.