Invordering van schuldvorderingen in Slowakije en Tsjechië

Schuldvordering in een vreemd land is nooit een gemakkelijke taak. Daarom biedt het Sekundi-netwerk u de diensten aan van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het innen van facturen in uw land. Dankzij onze partner kunnen wij zorgen voor het ophalen van uw factuur in bijvoorbeeld Tsjechië of Slowakije.

Hoe zet u een doeltreffende invorderingsstrategie op in Slowakije en Tsjechië?

Wij geloven in krachtige handhaving. Er wordt dagelijks geïncasseerd en er wordt regelmatig contact opgenomen met alle debiteuren. Ons doel is altijd te praten met belangrijke besluitvormers om een snelle betaling van de schuld overeen te komen.

Wat zijn de kosten en honoraria in verband met de invordering van schulden in Slowakije en Tsjechië?

Invorderingsprovisie wordt in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst van Sekundi.

Bij gerechtelijke invordering worden zowel de advocaatkosten als het griffierecht altijd berekend over de hoofdsom van de schuld. De cliënt stemt altijd vooraf in met alle kosten van gerechtelijke invordering.

Kan schuldvordering worden geautomatiseerd om het efficiënter te maken?

Wij geloven niet dat het automatiseren van invorderingsprocedures deze efficiënter kan maken. Elke vordering is anders, net als de schuldenaar. Het herstelproces is de kunst van het onderhandelen.

Actuele statistieken over schuldinvordering in Slowakije en Tsjechië

We houden geen statistieken bij over het succespercentage van terugvorderingen. Wij aanvaarden alle gevallen voor terugvordering (niet alleen de "goede") omdat wij geloven dat wij de schuldeiser kunnen helpen, zelfs in geval van niet-betaling (wij verklaren de vordering failliet, wij stellen andere doeltreffende procedures voor die de schuldeiser tijd en geld besparen, ...).

Hoe kunnen de inningsprocedures in Slowakije en Tsjechië worden verbeterd?

Debiteurencontacten en vorderingsdocumenten kunnen de efficiëntie van de invordering aanzienlijk verbeteren.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn de passende juridische procedures voor de invordering van uitstaande schulden in Slowakije?

De betalingsbevelprocedure biedt een snelle manier om een schuld in te vorderen. De schuldeiser moet het bestaan van de vordering voldoende onderbouwen. Het is niet nodig om voor de rechter te verschijnen omdat het een schriftelijke procedure is.

Indien geen betaling plaatsvindt en de schuldenaar geen verzet aantekent, volgt executie.

Hoe kan ik relaties met buitenlandse debiteuren beheren om de invordering van schulden in Slowakije te vergemakkelijken?

Vorderingen in het buitenland worden niet rechtstreeks door ons bedrijf geïnd. We sturen ze altijd naar onze Sekundi-partners. Wij vinden dat de inning moet worden verzorgd door een lokaal incassobureau in de plaats waar de debiteur zich bevindt.

Hoe kan ik in Slowakije en Tsjechië de risico's van schuldinvordering beheersen?

Het risico van uitvoerbaarheid wordt verminderd wanneer wij onze argumenten kunnen staven met documenten en volmachten. Anderzijds neemt het risico van betaling van een vordering toe naarmate de termijn waarbinnen de vordering moet worden betaald, langer wordt.

Hebt u uitstaande schulden in een ander land en hebt u problemen om ze betaald te krijgen?