Sekundi internationale incasso

Het is makkelijk en snel te  verklaren:

Sekundi is een netwerk van onafhankelijke incassobedrijven met wereldwijd meer dan  500 medewerkers, die jaarlijks meer dan 24.000 incassozaken van meer dan 8000 klanten met succes verwerken, juist daarom stelt Sekundi hoge eisen aan haar leden en hun medewerkers om de competentie en performance te verzekeren.

Opdat alle verschillen in de diverse rechtssystemen en culturen van de afzonderlijke landen met succes getackeld kunnen worden, zijn wij steeds bezig om ons netwerk te verbeteren, zoals ook onze steeds groeiende klantenkring dit van ons kan en moet verwachten.

Openstaande vorderingen zijn vaak de oorzaak van verslechterende zakelijke relaties, en dat zou niet zo moeten zijn. Deze gevoelige materie kunt u dan ook beter uit handen geven en overlaten aan Sekundi, omdat internationale incasso nu eenmaal méér vergt, terwijl het in stand houden van de relatie beter gegarandeerd is als u zelf uit de vuurlinie blijft.

De doelstelling van de Sekundi groep,

een wereldwijd netwerk met in elk land één sterke partner, zodat de best mogelijke lokale bewerking met de respectieve landspecifieke expertise gewaarborgd wordt.

Door onze ervaring en juridische competentie zijn wij snel en succesvol.

EEN UNIFORME  PRIJS VOOR  HEEL  EUROPA IS HEEL BIJZONDER

EN U KUNT UW TIJD BESTEDEN AAN DAT WAAR U GOED IN BENT.

Via ons intranet worden 24/7 alle informaties omtrent de dossiers, inclusief stand van zaken berichten en betalingen uitgewisseld; Er zit een vertaalslag in het intranet waardoor u de berichten in het Nederlands binnen krijgt.

Na jarenlange voorbereiding werd Sekundi CvbA op 31 oktober 2008 in Brussel opgericht.

De oprichting van het Europese Incasso Netwerk was het gevolg van het initiatief van:

Peter Hauser – Encash – Austria
Georges Vonfelt – Gevo – France
Hans Kuik  – Idcas – the Netherlands

NETWERK

Sekundi is uw internationale incassopartner met maximaal resultaat

Taalbarrières, simpelweg afstand, en een overvloed aan verschillende rechtssystemen bemoeilijken de incassering van vorderingen ontstaan in het internationale zakelijk verkeer.

Internationaal management van risico’s en vorderingen in één hand brengen was een logische ontwikkeling.

Sekundi was geboren.

Wij vervolgen uw dossiers over de landsgrenzen heen.

Onze plaatselijke partners kennen de respectieve rechtssystemen en  nationale bijzonderheden en kunnen de individuele omstandigheden van uw dossier succesvol voor u schetsen.

Wij hebben reeds geruime tijd geleden ingezien, dat in een steeds meer internationaal en globaal werkende markt nieuwe strategieën nodig zijn.

Als u doorklikt naar onze Partnerlijst ziet u in welke landen wij ons met succes voor uw belang kunnen inzetten.

Om u optimaal gebruik te kunnen laten maken van de producten en prestaties van de Sekundi partners wordt een hoogwaardige interface (intranet) ter beschikking gesteld.

Door de hoge kwaliteitsstandaard en de competentie van Sekundi en haar partners krijgt u de hoogste zekerheid, dat op uw internationale ondernemersresultaat ook de betaling voor de door u geleverde prestatie volgt.

PORTFOLIO

Wereldwijd succesvolle incasso.

Door locale experts met jarenlange ervaring bent u verzekerd van een effectieve incasso van uw openstaande vorderingen.

Sekundi verzorgt zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incasso en tenuitvoerlegging  van eenmaal verkregen vonnissen.

Daarbij is het motto van Sekundi de schuldenaar met respect te behandelen en betalingsrisico’s in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden, zonder dat uw zakelijke relatie met uw klant in het gevaar komt.

• U BETAALT ALLEEN ALS  ER SUCCESVOL  IS GEÏNCASSEERD

• U BETAALT GEEN BASISKOSTEN OF DOSSIERKOSTEN

• U BETAALT ALLEEN ALS WIJ SUCCESVOL  ZIJN

• U HEBT UW SPECIALITEIT, WIJ DE ONZE: INCASSEREN WAAR  U VOOR GEWERKT / GELEVERD HEEFT

• NEEM  CONTACT MET ONS OP DAN MAKEN WIJ VOOR U EEN PASKLAAR AANBOD.

Bij vorderingen in B2B zijn 2 aspecten van doorslaggevende betekenis:

Een snelle aanpak en een procedure waarbij rekening gehouden wordt met uw specifieke wensen.

Onze focus ligt natuurlijk op het incasseren van uw vordering, maar zonder daarbij respect voor uw klant of de moraal uit het oog te verliezen zodat uw zakelijke relatie met uw klant kan  blijven bestaan.

Dat is de reden, waarom veel ondernemingen hun vorderings- en incassomanagement aan ons hebben overgedragen.

UW VOORDELEN:

Op de wensen van uw branche afgestemd debiteurenmanagement

  • Hogere liquiditeit
  • Hoog succespercentage
  • Landspecifieke ervaring
  • Hoogste professionaliteit

Dalende koopkracht en een verslechterende betalingsmoraal zijn in deze tijd bekende fenomenen.

In B2C zien ondernemingen zich daardoor geconfronteerd met langere betalingstermijnen, hogere saldi onbetaalde facturen en vorderingen die helemaal niet meer betaald worden.

In economisch moeilijke tijden zijn daarom snelle incassoprocedures in het debiteurenmanagement alsmede actuele verhaalsrapportages dringend noodzakelijk.

Succesvol incassomanagement heeft twee dingen nodig:

Een professioneel instrumentarium en mensen die dit professioneel kunnen bewerken.

Door onze specialisatie  worden vorderingen sneller geïncasseerd als gevolg waarvan uw debiteurenstand wordt  verlaagd.

Dat geldt temeer, als de vorderingen sneller aan ons worden aangeboden; dan is het succespercentage groter.

Van adresverificatie naar creditchecks en diepgaande bedrijfsrapportrages naar buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso: wij bieden u dienstverlening in informatie en incasso met als gevolg preventieve vermindering van openstaande facturen.

Wij zijn uw competente gesprekspartner, wanneer het om incasso-oplossingen en verhaalsrapportages in B2C gaat.

UW VOORDELEN:

  • Hogere liquiditeit
  • Hoog succespercentage
  • Landspecifieke ervaring
  • Hoogste professionaliteit

CONTACT

Sekundi CVBA European Cash Management & International Debt Collection

Pegasuslaan 5
1831 Diegem Brussels, Belgium

Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Maak kennis met het aanbod van Sekundi.

* “Door het invoeren van mijn e-mailadres en klik op ” Aanmelden” verklaar ik mij akkoord dat “sekundi.eu” mij periodiek informatie per email stuurt. Ik kan mijn akkoord op elk moment intrekken.”


Sekundi Contact

Bezoek ons ​​op:
Neem contact met ons op met:
Volg ons op: